Schodołazy – dofinansowania z PFRON oraz MOPS

1. Schodołazy – dofinansowania z PFRON oraz MOPS

Schodołazy są urządzeniami, do których dostęp powinny posiadać osoby niepełnosprawne. Jednak bardzo często są one nieosiągalne z przyczyn finansowych. Z tego względu bardzo ważne jest, aby zorientować się w dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych. Dzięki temu udogodnieniu nawet mniej zamożne osoby oraz instytucje mogą dokonać zakupu schodołaza i zaoferować osobom niepełnosprawnym komfortowe, bezpieczne i lepsze życie.

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych

Kwota dofinansowania może wynieść do 95 procent kosztów zakupu, a więc bardzo dużo. Warto wiedzieć, że nie jest to refundacja, dlatego przed zakupem zawierana jest z wnioskodawcą umowa. Bardzo ważna jest odpowiednia dokumentacja, która w przypadku osoby mieszkającej na terenie miasta musi być złożona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). Natomiast w przypadku osoby zamieszkałej na terenie powiatu, powinna być dostarczona do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Dokumentacja – co powinna zawierać?

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; zaświadczenie lekarza specjalisty, które potwierdza konieczność zakupu urządzenia w ramach likwidacji barier; wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON oraz fakturę pro-forma (wystawia ją nasza firma). Klient odbiera fakturę, która określa całkowitą wartość sprzętu z informacją o wartości wpłaty własnej – należy ją przedstawić w MOPS lub PCRR. Następnie brakująca kwota zostaje przelana na konto sprzedawcy.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Warto pamiętać, że istnieje możliwość dofinansowania kosztów przystosowania budynków oraz lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również wynosi ono 95 procent i nie jest to refundacja, czyli tak jak w przypadku wcześniej omówionego dofinansowania, z wnioskodawcą zawierana jest umowa. Wniosek tego typu powinien zawierać ściśle określone informacje: orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu, które zawiera przyczynę niepełnosprawności potwierdzającą trudności w poruszaniu się; wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON oraz podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym istnieją bariery architektoniczne, które chcemy zlikwidować.

http://schodolaz.eu/art_cat//ckid,8570/pt,0/title,DOFINANSOWANIA-DLA-NIEPELNOSPRAWNYCH/

Schodołazy towarowe dofinansowanie

Na naszej stronie znajdziecie Państwo wskazówki, w jaki sposób efektywnie ubiegać się o dofinansowanie na schodołazy towarowe, które może wynieść nawet 95 procent całości kosztów. Warto wiedzieć, że ZUS daje pieniądze, gdyż jest to prewencja wypadkowa. Ponadto chodzi o to, aby osoby niepełnosprawne nie szły na rentę zbyt szybko lub nie brały długotrwałych urlopów typu L4 z powodu urazów podczas pracy. Najczęściej popełnianym błędem wnioskodawców jest niestosowanie się do instrukcji wypełniania wniosku, dlatego ważne jest, by dokładnie zapoznać się ze związanymi z tym zasadami. Aby ubiegać się o takie dofinansowanie, nie wolno zalegać ze składkami ZUS. Należy pamiętać, że celem takiego wniosku nie jest zakup urządzenia, ale poprawienie bezpieczeństwa w pracy.

 

http://schodolaz.eu/art_cat//ckid,8571/pt,0/title,DOFINANSOWANIE-SCHODOLAZY-TOWAROWE/


Czytaj również:

powrót »