DOFINANSOWANIE NA SCHODOŁAZY TOWAROWE

Zus zawiesił program i przyjmowanie wniosków

 

Możliwość otrzymania dofinansowania do 90% wartości sprzętu.

 

Prewencaj wypadkowa: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422

WNIOSEK: http://www.zus.pl/files/Wniosek_platnika_skladek_o_dofinansowanie_projektu_wersja_2.pdf

INSTRUKCJA DO WNIOSKU: http://www.zus.pl/files/Wyjasnienia_dotyczace_Wniosku_platnika_skladek_o_dofinansowanie_projektu_wersja_3.pdf

 

Podpowiedzi do wypełnienia wniosku

 

Dlaczego ZUS daje pieniądze?


Jest to prewencja wypadkowa. Państwu chodzi o to, żeby ludzie nie chodzili wcześniej na rente ze względu na choroby zawodowe. Plus do tego nie brali L4 w związku z urazami podczas ciężkiej pracy.


Moje uwagi:

- proszę nie kontaktować się z ZUS-em w swoim mieście. Oni nie orientują się w dofinansowaniu prewencja wypadkowa. W Warszawie stworzona jest specjalna jednostka dla prewencji wypadkowej,

- głównym błędem wnioskodawców jest nie stosowanie się do instrukcji wypełnienia,

- należy skorzystać z pomocy specjalisty BHP przy ocenie ryzyka zawodowego,

- obliczając współczynnik wypadkowości korzystamy z danych z GUS,

- nie wolno zalegać ze składkami ZUS,

- wniosek należy wysłać listownie do Warszawy,

- do projektu można dopiąć inne urządzenia, środki ochrony.

- celem projektu nie jest: zakup urządzenia, tylko poprawa bezpieczeństwa w pracy,


Potrzebne załączniki:

- oficjalna oferta od nas, (my wsytawiamy)

- fv pro forma na sprzęt (my wystawiamy),

- certyfikat CE na sprzęt (my wystawiamy),

- dokumenty Pańswa firmy,

- do wniosku mogą zostać załączone dokumenty potwierdzające ogólny stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumenty zawierające zalecenia w szczególności ekspertyzy przeprowadzone przez specjalistów.


W razie wątpliwości kontaktować się z ZUS-em w Warszawie:

tel. 22 667 10 15

sekretariatdpir@zus.pl


kontakt do mnie:

Piotr Karwalski

tel. 609-804-897

sano@cargomobil.pl