DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Możliwość otrzymania dofinansowania do 95% wartości sprzętu.


Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i  technicznych

Dofinansowane wynosi - do 95% kosztów zakupu. Nie jest to refundacja - przed zakupem z wnioskodawcą zawierana jest umowa. Dokumentacje składa się w przypadku osoby mieszkającej na terenie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). W przypadku osoby mieszkającej na terenie powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (lub równoważne),

zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność zakupu konkretnego urządzenia w ramach likwidacji barier,

faktura pro-forma (my wystawiamy)

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.


Po przyznaniu dofinansowania klient musi dokonać zakupu a odebraną fakturę określająca całkowitą wartość sprzętu z informacją o wartości wpłaty własnej, przedstawić w MOPS lub PCPR. Brakująca kwota zostanie przelana na konto sprzedawcy.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

W ramach w/w zadania dofinansowywane jest przystosowywanie budynków i lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie wynosi - do 95% kosztów - nie jest to refundacja - przed zakupem z wnioskodawcą zawierana jest umowa. Dokumentacje składa się w przypadku osoby mieszkającej na terenie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). W przypadku osoby mieszkającej na terenie powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) zawierające przyczynę niepełnosprawności potwierdzającą trudności w poruszaniu się osoby niepełnosprawnej,

podstawa prawna zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier,

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.


3. Inna żródła pomocy finansowej

- fundacje,

- samodzielna zbiórka pieniędzy,